Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Maciej Jurewicz prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem NIP: 6312246642, z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Pod Murami 6.

Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora, mailowo, a także telefonicznie.